Vikten av att göra sin röst hörd

Många har åsikter om det de läser i tidningen. Men få framför dem till de som kan åstadkomma förändringar. Det är relativt få personer som ringer eller på annat sätt kontaktar oss förtroendevalda. Trots all modern teknik så verkar det vara ett stort steg. I Skövde har vi uppmuntrat invånarna att komma till fullmäktige och ställa frågor. Få har utnyttjat denna möjlighet. Likaså är de få som kommenterar på bloggar eller sociala medier. Det är synd. Demokrati bygger på många goda värden där bl a yttrandefriheten verkar för att allas röster kan bll hörda. Vi vill vara med och skapa forum där alla kan komma till tals.