Ännu ett inlägg om vikten av ett fungerande näringsliv

Jag har debatterat en hel del den senaste tiden om näringslivet och välfärden. Enkelt uttryckt så säger jag att vi måste satsa på näringslivsutveckling för att få intäkter för välfärden.
 
Den här veckan har jag skickat ut en debattartikel enligt nedan:
 

Företagen grundlägger välfärden

För att säkra en god välfärd med en trygg sjukvård i framtiden krävs ett starkt näringsliv. Därför är det oerhört viktigt att ge företagen bästa möjliga förutsättningar att blomstra.

Nya jobb kan inte kommenderas fram av politiker. På sikt kan arbetslösheten bara bekämpas genom att företagen växer och blir fler. Det sker när enskilda människor satsar sin tid, sitt engagemang och sitt sparkapital på att starta eller utveckla ett företag. Politikers uppgift är att skapa goda förutsättningar att driva företag. Till exempel genom att minska regelbördan samt satsa på forskning inom näringslivsutveckling och utbildningsväsende.

Välfärd och företagande hänger ihop. När näringslivet stärks ökar antalet jobb och därmed även skatteintäkterna. Då skapas mer resurser för satsningar på exempelvis sjukvård.

Västra Götalandsregionen har stor kapacitet att stärka möjligheterna för näringslivet att skapa arbetstillfällen. Bland annat genom satsningar på utveckling av infrastruktur samt på olika program, projekt, satsningar och nätverk som utökar företagens möjligheter att utvecklas.

Men i dag utnyttjas inte den potential som Västra Götalandsregionen har att kunna stärka välfärden till fullo. Det politiska arbetet och strukturen inom verksamheterna präglas i hög grad av stuprörstänkandet. I alltför liten utsträckning tas ett helhetsgrepp kring frågor som berör regionens ansvarsområden – regional utveckling, hälso- och sjukvård samt kultur. Detta är inget som gynnar näringslivet och därmed inte heller välfärden.

Det är inte bara möjligheterna att arbeta över gränserna för de egna verksamhetsområdena som försummas. Men idag utnyttjas inte den potential Som Västra Götalandsregionen har att kunna stärka välfärden till fullo. Samarbetet bör stärkas betydligt då det finns mycket att vinna på att utbyta kunskaper och erfarenheter samt samordna insatser som berör näringslivsfrågor.

I Sverige är det allt färre som försörjer allt fler. För att möta denna utmaning krävs ett starkt näringsliv. Nio av tio nya jobb skapas i mindre företag. Därför måste näringslivsfrågorna ständigt lyftas i Västra Götalandsregionen.

Conny Brännberg (KD), regionpolitiker