Det är gott om opinionsundersökningar men ofta missar de en viktig sak

Det duggar tätt kring opinionsundersökningarna. Rubrikerna blir stora då ett parti går upp eller ned några procent. Men det som sällan nämns är att väldigt många är osäkra eller helt enkelt inte vill tala om vilket parti som får deras röst. Om man läser Expressens senaste undersökning så pekar man ut Sverigedemokraterna som det tredje största partiet och gör vinkligen kring hur de ska stoppas. Det är ju väljarna som avgör vilka partier som kommer in i riksdagen och inte de enskilda partierna. Men i denna undersökning framgår att var femte väljare (drygt 19%) av väljarna utgör "osäkra" eller vad man ska kalla det. Alltså en mycket stor grupp väljare som idag inte säger något och kommer troligtvis att avgöra valet. Man kan undra varför det så sällan skrivs om denna grupp och istället ges stora rubriker om sossarna tappat några procent?