Det är inte OK att tårta en politiker

Det spekar ingen roll vilket parti en förtroendevald riksdagsledamot representerar så är inte våld eller tårtning, som väl är något slags ofredande, OK. Det kan aldrig försvaras. Här måste vi alla resa oss tillsammans mot de krafter som vill ta till odemokratiska metoder för att slåss mot demokratiskt valda förtroendevalda. Tyvärr är de inte bara våra folkvalda riksdagsledamöter som råkar ut för övergrepp. Det är lika avskyvärt då det riktas mot regionala eller lokala politiker.
Vi måste stå upp tillsammans och ta avstånd från allt hot och aggression som visas mot våra folkvalda.
Här är några av dagens artiklar kring tårtningen: