Det ska finnas en säng för den som är sjuk

Vi har en hälso- och sjukvård i toppklass. Varje dag görs heroiska insatser på våra sjukhus. De allra flesta patienter får en alldeles utmärkt vård. Det är den ena sidan av berättelsen om den svenska sjukvården. Den andra handlar om de som inte kommer till eller som trots att de är så sjuka att de behöver sjukhusets vård inte får tillgång till en säng.
Dagens Samhälle uppmärksammar att det saknas 600 vårdplatser varje dag i Sverige. Överbeläggningar är vanliga och s k utlokalisering sker dagligen. Överbeläggning innebär ofta att man får en  "viloplats" på sjukhuset, men inte i en sjukhussäng på en vårdavdelnign. Utlokalisering innebär att man får en säng men på en annan vårdavdelning än den som är specialist för den åkomma som man lagts in för.
Ansvaret för dessa frågor vilar på landstingen/regionerna. Sveriges socialminister, Göran Hägglund, har nyligen sagt att så här kan det inte fortsätta och ställt frågan om staten borde ta över planeringen av vården. Han har fått medhåll från många. Samtidigt så är det ett misslyckande mot de regionala politikerna runt om i landet som inte klarat av att tillföra tillräckliga resurser till vården.
Tillsammans med Monica Selin har vi nyligen i våra regionala medier lyft frågan om en vårdplatsgaranti, ett krav som kristdemokraterna i Västra Götaland driver. Frågan är mer het än någonsin tidigare.
Hur ser det då ut i vårt eget län. Tidningen Dagens Samhälle presenterar dessa siffror för våra sjukhusgrupper:

Siffrorna står för:

Den första anger hur många överbeläggningar som görs per 100 disponibla vårdplatser. Den andra siffran står för antalet överbeläggnignar i sept 2013. Den tredje visar på antalet utlokaliserade patienter under sept 2013.

NU-sjukvården 4,3  798  305
Kungälvs sjukhus 3,7  185  177
Sahlgrenska universitetssjukhuset 3,4  1 544  28
Skaraborgs sjukhus 3,2  508  314
Alingsås lasarett 1,5  48  18
Södra Älvsborgs sjukhus 1,3  161  201

Vad vill då Kristdemokraterna?
- Tillför sjukvården mer resurser
- Inför en vårdplatsgaranti - har doktorn sagt att man behöver sjukhusvård så ska politikerna se till att den finns
- Ändra hela sjukhusorganisationen så att vi får mindre enheter där personalen får ett betydligt större inflytande över vården.
- Låt politiker beställa sjukvården via hälso- och sjukvårdsnämnderna men låt "icke-politiker" få leda sjukhusstyrelserna.

Vill du veta mer om våra förslag så finns de t ex i vårt budgetförslag: www.kdvg.se