Ingen Keso längre i Skövde

Nu verkar det vara definitivt besked om Arlas nedläggning i Skövde. 90 jobb försvinner. Koncernen har beslutat att göra en stor strukturomvandling inom bolaget och Skövde framstår som en förlorare. Kommunen har aktivt arbetat med att få anläggningen att kunna växa, men bolagets koncernledning gör en annan bedömning än vad vi lokala politiker hade jobbat för. Tyvärr få vi konstatera att denna förlust inte bara drabbar oss i Skövde, utan de stora förlorarna är mjölkbönderna som redan är hårt drabbade.