Medborgarförslag vitaliserar delaktigheten

Skövde kommunfullmäktige får många medborgarförslag. Det är mycket bra. Det innebär att invånarna, egentligen bättre beteckning än medborgarna, får lämna förslag inom alla kommunala områden. Det har hittills handlat om trafikfrågor, konst och kultur, satsningar på Billingen, marknadsföring av staden, belysningsfrågor, tillgänglighet, fritidssatsningar och annat. Med andra ord mängder av olika områden.
Alla gillar inte idén att medborgarna har denna möjlighet. Det finns de som hävdar att det är de politiska partierna som ska ha känningar bland folket och föra fram synpunkterna sedan i förslag till berörda nämnder eller som motion till fullmäktige.
Jag är mycket positiv till dessa initativmöjligheter för medborgarna och det är min ambition att fortsätta verka för dem.