Miljoner drabbade av supertyfonen Haiyan

Bilderna från sydostasien är bland de värsta som vi sett. Miljoner människor är drabbade.Omfattningen av skadorna är ännu inte kända då tillgängligheten är oerhört begränsad och stora delar av kommunikationssystemet har slagits ut. Nu rustar världens internationella biståndsorganisationer och alla medel som direkt samlas in kan komma att göra en oerhört nytta. Vid denna typ av naturkatastrofer är de första dagarnas insatser så viktiga. Känns fantastiskt att många volontärer är beredda att hjälpa till. Det är i dessa dagar som vi visar sann solidarietet.