Västsvenska Turistrådet gör skillnad

Det är några bra artiklar i GP idag om besöksnäringen. Turismen i Bohuslän har fått internationell uppmärksamhet vid flera tillfällen och detta ger oss en chans att visa upp vår unika skärgårdsmiljö. Genom att samverka och "sälja" varandra kan kommuner och näringen bilda kedja och bli starkare om vi bildar led och går fram tillsammans. Västsvenska Turistrådet är vårt regionala utvecklingsbolag och leder de framgångsrika processerna i Bohuslän, men också stor gramgång i Skaraborg. En liknande utveckling ser vi också i Sjuhärad och intresset ökar också i Dalsland. Om någon vecka möts styrelserna för Västsvenska Turistrådet och Göteborg&co för att förstärka sitt samarbete. Under den senaste tiden har Västsvenska Turistrådet visat att det går att skapa sam erkan. VT gör skillnad.
http://www.gp.se/resor/1.2182904-samarbete-for-fler-turister