Volvos satsningar i Kina leder till kommunala kontakter

Globaliseringen är väldigt påtagbar. Detta märks inte minst i ägandet av företag i västsverige. Flera stora företag har kinesiska ägare och det leder också till utbyten mellan kommuner och regioner. För Skövdes del så har många från Volvo varit engagerade i uppbyggnaden av en ny fabrik i Zhangjiakou. Under kontakterna med lokala myndigheter har det också blivit viktigt att ha relationer med stadens politiska ledning. I går var en delegation, ledd av kommunens vice borgmästare, på besök i Skövde. Det var industrialister som vill bekanta sig med den svenska marknaden och de representerade ett brett register av företag. Ett "letter of intent" mellan Skövde och Zhangjikou skrevs under och vad det innebär får framtiden utvisa.
Jag har under många år varit intresserad av internationella kontakter och menar att det är oerhört viktigt att politiker och andra samhällsledare är ute i världen och tar del av andras satsningar och planeringar. Vi har mycket att lära av andra och förhoppningsvis kan vi dela med oss en hel del också. Devisen "Utan Spaning Ingen Aning" är ett bra ledord för oss förtroendevalda. Jag är medveten om att det också finns en stark kritik mot att vi reser "för skattebetalarnas pengar". Det får man ha respekt för, men samtidigt tror jag inte att invånarna i Skövde vill ha ledare som inte rör sig utanför den egna kommungränser. Man vill ha internationella kontakter, möjligheter att exportera varor och tjänster, berikas av andra kulturer men också ibland arbeta med att bidra till andra.