Att få förtroende är något värdefullt och eftersträvansvärt

Att få förtroende är något hedervärt och värdefullt. I fredags hade jag förmånen att ännu en gång få vara ordförande i ett större sammanhang. Denna gång tillsammans med Monica, Camilla och David som jag tidigare arbetat tillsammans med och vi fick mötets förtroende att leda förhandlingarna. Kanske en liten sak för andra men något som jag värderar högt. Det är fint med demokrati, något som visar att vi tar ansvar och ställer upp för varandra. Men det är inte praktiskt genomfört att alla alltid är med och gör sin röst hörd och deltar i besluten. Därför har vi infört en representativ demokrati. Vi väljer några som får fatta besluten å våra vägnar. Dessa personer är förtroendevalda. De är valda därför att de har medborgarnas förtroende. Till vardags använder vi nog mest beteckningen politiker, men egentligen är den rätta termen förtroendevald. För mig är det stort att få förtroende och därmed också få ta ett ansvar för andra personer.
Förra veckan fick jag meddelandet att kristdemokraternas medlemmar i ett internt provval gett mig stöd för att i regionvalet 2014 få vara förstanamn. I fredags gav det kristdemokratiska partiet mig förtroendet att få kandidera till Europaparlamentet. Mina chanser att bli parlamentariker är mikroskopiska men det var ett förtroende som visades och som jag sätter stort värde på.
Till alla som visat och visar mig förtroende vill jag säga ett STORT tack!