Att få livspusslet att gå ihop

Många lever ett stressat liv. Särskilt då man har små barn. Det är så mycket som ska hinnas med. Ofta talar man om livspusslet och om hur alla saker ska kunna ske samtidigt. Det är tufft att bilda familj. Därför behöver man stöd. Något som oroar många är bristen på tid och pengar. Vi kristdemokrater vill värna familjen och kämpar för att småbarnsföräldrar ska få möjlighet att hantera sitt livspussel. Därför vill vi ge pengar så att man har råd att ägna sig åt sina barn. Under några år ska man kunna välja om man vill tillbringa mer tid med sina barn. Alla vill inte det och då ska förskolorna finnas, men barngrupperna där får inte vara för stora. 
Att den som har det tufft ekonomiskt behöver samhällets stöd är lätt att förstå och därför vill vi medverka till att barnfamiljerna får stöd till sin hyra.
Vi har många idéer och verktyg som vi vill införa. Men för att Kristdemokraternas familjepolitik ska få gehör måste fler rösta på oss. En röst på Kristdemokraterna är en röst på familjen. Vi vill vara familjens röst.