Fabriken så framgångsrik att den läggs ned!

Skövde drabbades i går av ett mycket negativt besked. En av de framgångsrika produkterna som tillverkas i Skövde - KESO - ska inte längre produceras här. Framgången för fabriken är så stor att den behöver expandera och Arla bedömer att det ska ske i Falkenberg. Ett 90-tal anställda drabbas.
När den första mejerifabriken invigdes 1931 på tomten utmed Mariestadsvägen låg den i utkanten av staden. Sedan Skövde växt har den hamnat mitt i och de många transporterna till och från anläggningen har varit komplicerade. Men verksamheten har löst detta och framgången för Keso har varit stor. Nu bedömer ägarna att utveckling ska ske och då innebär det avveckling i Skövde.
Detta kommer troligen också att påverka våra mjölkbönder som redan är en bristvara. Det lär vara 170 gårdar som levererar till fabriken och de tar emot 75 000 liter mjölk. Nu har ju produktionen av Keso skett i Skövde men sedan har transporter gått till Arlas centrallager innan produkterna sedan har gått till respektive butik. Denna typ av transporter är också problematiska. Storskalighet verkar vara en förutsättning för lönsamhet och många av landets livsmedelsproducenter samordnar sina verksamheter. Detta innebär i sin tur ännu längre transporter. Samtidigt pågår en trend att många konsumenter vill köpa sådant som är produceras lokalt eller i närområdet. Detta är en av framgångarna för Hjordnära som är ett av våra lokala mejerier. Nu finns det anledning för oss i kommunen att fundera vidare hur vi arbetar med att behålla befintliga företag i kommunen och se över vad vi kan göra för att "mota Olle i grind". Samtidigt så måste vi konsumenter allvarligt fundera på vårt ansvar och se över vilka produkter vi köper. Konsumenten har den största makten. Skulle vi i högre grad efterfråga lokala produkter så skulle också marknaden erbjuda det. Men köper vi lika glatt mjölken från FInland eller andra länder så tvingas även våra svenska producenter att samordna både distribution och produktion. Tyvärr är det miljön som drabbas värst!