Fem mord på tio veckor

En av de lugnaste och mysigaste storstäderna att vandra i är Göteborg. Där är tempot rätt avslaget och folk är vänliga. Visserligen försöker man jobba bort begreppet "goa gubbar", men det är något i folksjälen i Göteborg som utstrålar värme. Kanske har det med humorn att göra?
Men bilden av staden har också en annan sida. Kanske ser vi den inte lika tydligt. Vapen finns och används i Göteborg. Hittills i år har 47 skjutningar ägt rum. Bland de grövre våldsbrotten så kan vi konstatera fem mord under de senaste tio veckorna. Fem unga män har mist sina liv.
Många börjar nu att undvika att vara ute på kvällarna ensamma. Där man förr upplevt trygghet känns nu något helt annat.
Politikerna i Göteborg är på alerten och har haft flera möten med polisen. Myndigheterna gör säkert vad de kan, men problemet ligger djupare än så. Detta är en del av utanförskapet. Att vara ung och arbetslös är en oerhört dålig start i livet. Om man dessutom kommer med i "gäng" där man får en identitiet, ett värde, blir uppmärksammad och får status, då är det lätt att bara hänga på och bortse från vad "gänget" egentligen sysslar med. 
Det viktigaste arbetet är det förebyggnade. Att barn och unga får vettig sysselsättning. Det måste börja i familjerna där föräldrarna måste få tid för sina barn. Om man växer upp utan tillsyn och med föräldrar som har det så tufft att de inte orkar engagera sig i barnens situation så skapar vi oerhört dåliga förutsättningar för barnen. Om sedan skolan har få lärare, bristande material och olämpliga lokaler så accelerar problematiken. När man väl gått ur skolan så möts man av arbetslöshet. Detta är inte ett samhälle som är önskvärt. Politikerna kan göra en del, familjerna allra mest, men det har stor betydelse vilka politiker som får makten vid nästa val.
Kristdemokraterna driver en enkelt tes: Samhället byggs av familjer. Mår familjen bra mår samhället bra! I en välmående familj så sköter man inte ihjäl varandra. Där tar man hand om varandra, visar solidaritet och omsorg, och är beredd att avstå från något för en annans skull. Det är sånt vi behöver mer av i samhället.