Klart med ny ärkebiskop

Det blev ett snabbt val till ärkebiskop. Antje Jackelén fick över de 50 procent som krävdes i den första valomgången och kommer nästa sommar att installeras som ärkebiskop i Sverige. Det har funnits 70 personer på den posten innan henne, men hon blir vår första kvinnliga ärkebiskop.
Redan innan hon tillträtt posten har hennes lämplighet diskuterats och avhopp har skett på grund av henne. Att vara på toppen innebär att man är utsatt och ofta ifrågasatt och vi får följa Jackelén och se vad hon kommer åstadkomma som ledare för en kyrka som har över sex miljoner medlemmar. Kyrkan behöver en samlande kraft och de framtida utmaningarna är många.
Nuvarande ärkebiskop Anders Wejryd lämnar sitt uppdrag i samband med att han går i pension.
 
Länk till Wikipedia där du kan läsa mer om vår nye ärkebiskop