Nygammalt ordförandeuppdrag - en kort tid

När jag kryssades in i kyrkofullmäktige fick jag frågan - vad kan du bidra med? Jag svarade att jag har erfarenhet av att vara ordförande och första uppdraget blev att vara ordförande för kyrkofullmäktige. Tanken var att jag skulle vara det under de två första åren och sedan tog Mikael Wendt över. På så sätt har vi delat på uppgiften. Nu har mikael flyttat från Skövde och ordförandeposten blev vakant. Då valde fullmäktige mig igen och under resten av mandatperioden har jag åter fått förtroendet att leda kyrkans folkvalda fullmäktige. Däremot har jag bestämt mig för att inte kandidera inför nästa mandatperiod och det var anlednkngen att jag inte deltog i kyrkovalet som kandidat.