SMS-livräddare på gång

Det finns många personer som vill hjälpa andra i nöd. Att bli SMS livräddare kan vara en insats för att rädda livet på en medmänniska. Kristdemokraterna i Västra Götaland, genom Magnus Berndtsson, har föreslagit att detta ska införas. Dessa livräddare får ett SMS, drar iväg och kan göra första hjälpinsatser innan utryckningsfordon hunnit fram. En bra ide' som kan rädda liv. Kanske ska du gå en utbildning för att kunna hjälpa till med detta?
 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=97&artikel=5668615