Turismen ökar -igen

 
 Svensk turism går bra just nu. Och särskilt i Västsverige. Vi är också mycket glada i Skövde att siffrorna ständigt ökar och övernattningarna ökade under augusti månad med 14%.
Du kan läsa mer i Skövde Nyheter om detta.
På Västsvenska Turistrådets hemsida görs ständigt analyser över den västsvenska turismen.Där finns särskilda sidor om statistik och fakta.
på både Facebook och Twitter finns också Västsvenska Turistrådet med och uppdaterar om vad som händer i vår region.