Vad betyder kultur för en regions tillväxt?

Vilket värde har kulturen? Vad betyder det att ha kulturinstitutioner, föreningar inom kulturlivet, byggnader och offentliga verk, kutlurpersonligheter etc? Vad anser de som tar del av kulturen att den har för värde men vad betyder den för de som inte tar del av den.
Dessa och mängder med andra frågor belyses i en intressant rapport från Volante om kulturens betydelse i Norrbotten för den regionala tillväxten.
Rapporten resonerar kring en rad intressanta värden som uttrycker vad kultur innebär både för de enskilda invånarna men också för samhället i stort. Utredarna strävar efter att finna en beräkningsmodell som visar på att kultur har stor betydelse för ett områdes attraktivitet.
Det finns också ett mycket bra avsnitt kring kultur och turism. Eftersom detta är mina huvudområden så är jag särskilt intresserad av det. Det är inte ofta som man finner så välskrivna och intressanta kopplingar mellan dessa två politikområden.
Nedan länk för dig till utredningen: