Vänlighet - något som delas sparsamt men kan förändra en värld

Vänlighet är eftersträvansvärt. Man kan aldrig få för mycket av vänlighetens vara. Redan Platon uttryckte att man ska vara snäll (kind på engelska). "Var snäll, för alla du möter genomgår en jobbigare situation." ( Be kind, for everyone you meet is fighting a harder battle.)
Vänliga ord lyfter en medmänniska och skapar välbehag. Att dela med sig av vänlighet kostar ingenting men kan förändra dagen för en annan person. Man dras gärna till sådana personer som uttalar vänlighet.
 
Slår man upp ordet vänlighet i Wikipedia så kan man läsa följande:

Vänlighet är en tillgång för att uppnå och bibehålla popularitet. Personer med hög vänlighetsfaktor är "gillare". De gillar personer som andra tycker inte förtjänar att bli gillade. Vänliga människor är ofta mer omtyckta än ovänliga människor. Människor högt upp på vänlighetsskalan använder ofta konstruktiv taktik i konflikter med andra, medan personer med låg vänlighet använder tvångstaktik. Det finns inga bevis för att vänliga personer skulle vara mer anpassningsbara, eller influerade av andra i olika val. I en konflikt så har personer med hög vänlighet lättare att ge vika för sin motståndare, medan de flesta med låg vänlighetsgrad har svårare för detta. För vänliga personer så har de snarare bibehållit en bra relation än att ha förlorat en konflikt. Det kan verka som om man kan ta fördel av sådana människors godtrogenhet, men beviset talar inte om för oss hur människor med hög vänlighet tar itu med långfristiga konflikter eller hopplöst argumentativa personer.

Testa en dag att vinnlägga dig om vänlighet och du kommer att se att du förändrar din omgivning. På så sätt kan vi tillsammans förändra världen.