Vem ska få bära Skövdes förtjänsttecken?

 
Skövde är på gång att ta fram ett förtjänsttecken. Idén är att det ska delas ut till någon som gjort extraordinära insatser för Skövde kommun. Idénkommer från Anders G Johansson och fick stöd i kommunstyrelsen. Alla är inte entusiastiska över idén och t ex Egon Frid anser inte att det ska finnas. Anders G är också ordförande i Skolnämnden och har tidigare lagt ett tankefrö om att införa skoluniformer. Även detta få Egon att se rött. Intressant vilka frågor som tar tag i politikerna!. Anders G är just nu med i moderaternas provval. Partiet har bjudit in icke-medlemmar att delta i detta rådgivande provval. Något som jag utnyttjat!