Barnen i centrum

Under matfestivalen i Skövde anordnade Skövde Kommun ett info-torg. Alla förvaltningar fanns på plats och berättade om de olika verksamheterna. Många passade på att bekanta sig med de kommunala uppgifterna. I mitten av torget fanns sandlådan som blev en symbolik att barnen är i centrum. Ska  vi bygga ett hållbart samhälle så får det inte vara på bekostnad av våra barn. Det är ju för dem vi bygger framtiden. Vi kristdemokrater har fokus på barn och ungdomars uppväxtvillkor, så också i Skövde.