Besöksnäringen ökar i Västsverige

Det kommer fler och fler turister och mötesbesökare till Västsverige. Det är glädjande att många hittar hit. Ökningen, enligt SCB, är stark och ser man på gästnätter (då räknas hotell, vandrarhem och stugbyar) så är det hela 170 000 fler gästnätter under första halvåret jämfört med förra året. I juli var ökningen 4,3% vilket är mycket starkt. Det är särskilt glädjande att andelen utländska övernattningar ökar (19%), Det finns nog två förklaringar bakom denna ökning. Den ena är de satsningar på Norge som bedrivits. Tidigare var det kampanjer i Danmark och nu senast i Norge. Detta har också lett till att fler av våra nordiska grannar valt att semestra i Sverige. Den andra förklaringen är satsningen på mötesindustrin. Kongresser och konferenser höjer antalet besökare och särskilt Göteborg drar till sig stora konferenser. Men vi ser även utanför Göteborg att detta ökar. Även i Skövde ser vi en rejäl ökning. Det är mycket glädjande och visar att om vi väljer att samverka så kan vi åstadkomma mer än om var och en arbetar för sig själv. Besöksnäringen växer och blir allt viktigare för svensk ekonomi. Sverige framstår som ett tryggt land och åtminstone norrmännen upplever att det är billigare här. Därför är ju också gränshandeln fortfarande stark. Under flera år har jag haft förmånen att få vara med i ledningen för Västsvenska Turistrådet och vi ser hur våra insatser får allt större betydelse. Det är glädjande och sporrar till fler satsningar.