Biogas på tåg (och fartyg?)

Biogas är på gång. Rejält i Västra Götaland. Förra året ökade produktionen med hela 21 % och totalt finns det 36 anläggningar för biogas i länet.
På regionfullmäktige i morron kommer en motion om biogaståg på Kinnekullebanan att behandlas. Idén till denna fick jag då jag var med på några miljömöten. Det ena handlade om att den populära Kinnekullebanan måste elektrifieras vilket innebär stora investeringar. Dagens diesellok behöver bytas ut.
Det andra mötet handlade om biogasutvecklingen. Vi är överens om att satsa rejält på biogas i vårt område. Allt ifrån mindre gårdsanläggningar till industriell produktion. Regionen och kommunerna håller på att byta ut bilar som drivs av biogas och en jättesatsning görs på våra bussar.
Min idé är att vi ska utveckla en teknik även för tåg. Tyvärr finns det inte någon sådan idag och inga av våra leverantörer är beredda att satsa på det. Åtminstone inte i dagsläget. Men min förhoppning är ändå att motionen har lyft frågan och intresset för att utveckla en ny teknik för våra tåg. Det pågår ju också stora diskussioner om våra fartyg och satsningar på mer miljövänliga bränslen. Även här kan biogasen spela roll.
Jag förstår att jag väckt en fråga väldigt tidigt och regionfullmäktige kommer inte att anta min motion, men många är ändå positiva och tycker att det är en intressant idé. Då har man ändå åstadkommit något.