Bra att polisen slutar ta betalt för kulturfestivaler

Regeringen planerat att kompensera polisen för de insatser som görs i samband med kulturfestivaler och idrottsengagemang. Under flera år har jag varit aktiv i denna debatt och tyvärr fått se att arbetet har drivits i rättsprocesser. För Skövde har det handlat om stora summor i samband med Matfestivalen. Hade den skett via någon av våra förvaltningar så hade polisen inte debiterat. Men eftersom destinationsutvecklingen ligger hos ett aktiebolag så har man skickat en faktura.
Nu tar regeringen tag i frågan och inför 2014 blir det ingen kostnad för polisen. Det är då 25-års-jubileum av Matfestivalen och redan nu smids planerna för att ytterligare höja Matfestivalens innehåll. Den är bra i dag och därför ska det bli spännande att se vad som kommer att åstadkommas inför nästa år.