Debattinlägg om barns och ungdomars tillgång till kultur

Under många år har jag varit engagerad i kulturpolitiken. Denna mandatperiod är första gången som jag inte är ledamot av en kulturnämnd, varken i kommunen eller regionen. Däremot har jag fortfarande några nationella uppdrag med koppling till kulturen. Däremot är jag lika intresserad av frågorna och driver dem på många andra sätt i de sammanhang som jag finns med.
Den här debattartikeln visar på några av de initiativ som tagits och vikten av att vi satsar på kultur av och med barn och ungdomar. Hoppas att den kommer att väcka intresse.
 

Ge yngre fler kulturupplevelser

Genom ett rikt kulturliv skapas identitet och gemenskap, människans själsliv utvecklas och livskvaliteten stärks. Dessutom ökar kreativiteten. Därför är det viktigt att alla får chansen att ta del av kulturupplevelser i tidig ålder.

För en tid sedan beslutade regionfullmäktige att bifalla min motion om att ge barn i grundskolan möjlighet att kostnadsfritt besöka någon av länets stora kulturscener. Beslutet innebär att barn i vissa årskurser får biljetter till utvalda föreställningar på exempelvis konserthuset eller operan i Göteborg. Detta kan bidra till att skapa minnesvärda kulturupplevelser för de barn som av olika skäl, till exempel dålig familjeekonomi, inte annars besöker dessa scener.

Kulturnämnden utreder möjligheterna att införa ett kulturpass i länet - även detta förslag kommer från Kristdemokraterna. Det ska underlätta för invånarna att utnyttja regionens rika kulturliv. Mot en summa får köparen ett årskort som laddas med ett antal upplevelser samt fritt inträde på några av regionens kulturarrangemang. Vår förhoppning är att kortet utformas med någon typ av bonussystem. Passet ska särskilt gälla kulturell verksamhet som är riktad till barn och ungdomar. Det är också tänkt att utformas så att det blir ekonomiskt gynnsamt för barn och föräldrar att tillsammans utnyttja det stora kulturutbudet i länet. Ett sådant kulturpass kan även vara en utmärkt välkomstpresent till nya kommun- eller regioninvånare.

Kristdemokraterna verkar även för att Västra Götalandsregionen ska erbjuda kultursommarjobb för unga. Ungdomar skulle kunna arbeta med musik och teater runt om i regionen och på så vis få möjlighet att medverka i kulturlivet. Sommarjobb av det här slaget erbjuds i vissa kommuner, till exempel i Göteborg och Skövde. Men för att ge förutsättningar för fler ungdomar att kunna engagera sig är det viktigt att även Västra Götalandsregionen bidrar för att skapa sådana möjligheter.

Tillgången till ett språk är en förutsättning för delaktighet i samhället. Därför vill Kristdemokraterna ha en samlad regional satsning för att främja läsandet bland barn och ungdomar. Vi vill se en närmare utredning kring hur regionens kulturverksamheter mer aktivt kan samverka med hälso- och sjukvården för att nå familjer med insatser som ökar läskunnandet. Exempelvis skulle Kultur i Väst kunna samverka med barnavårdscentraler, Närhälsan och de kommunala familjecentralerna.

Ingen ska känna utanförskap i Västra Götalandsregionens kulturliv. Kristdemokraterna lägger därför fokus på att hitta former som når ut till alla i tidig ålder.

Conny Brännberg, vice gruppledare för Kristdemokraterna i Västra Götalandsregionen