Gå och rösta i kyrkovalet

Är du medlem i Svenska Kyrkan? Använd då din rösträtt. Det är angeläget att de som brinner för kyrkans inre liv får vara med och  leda utvecklingen. Se till att du väljer in en aktiv, troende och engagerad medlem i ledningen. Så uppmaningen är: Gå och rösta!