Kristdemokraternas riksting pågår i Karlstad

Under fyra dagar samlas Kristdemokraterna till Riksting i Karlstad. Det är partiets kongress. I går blev Göran Hägglund enhälligt omvald och vi beslutade också om att arbeta för att Sverige ska vara världens bästa land att växa upp i. Ja, det beslutet äger väl inte vi, men vår politik ska leda i en sådan riktning. Barn och ungas uppväxtvillkor ska stå i fokus.
Från Skaraborg är vi många som aktivt deltar. Själv har jag förmånen att få vara mötesordförande och leda förhandlingarna. Det är 235 motioner som ska behandlas och många vill ändra eller lägga till i texterna.
Bilden nedan är Skaraborgs delegation där Annika Eclund är delegationsledare.