Medborgarförslag ger många nya idéer

Kommunfullmäktige i Skövde får regelbundet förslag från invånarna i Skövde. Det är möjligt genom s k medborgarförslag som innebär att alla som är folkbokförda i Skövde kan lämna ett förslag till politikerna. De kommer regelbundet och omfattar många olika områden. Vi tycker att detta är bra. Om man inte har ett konkret förslag men ändå vill framföra något så finns ett formulär på kommunens webb som heter Synpunkten. För den som undrar över något kan man också komma till kommunfullmäktiges möten och ställa frågor. Som ordförande för kommunfullmäktige gillar jag detta då det stärker medborgardialogen.