Tack Göran för att du bryr dig om pensionärerna

Regeringen lovar att ge mer till pensionärerna i kommande budget. Göran Hägglund har hårt drivit denna fråga och ställt sig på pensionärernas sida.  Nu har det gett resultat. 2,5 mdkr avsätts i budgeten. Visserligen hade kristdemokraterna velat ha mer, men det visar ändå att en röst på KD lönar sig. Hade fler röstat på partiet hade styrkan inom regeringen varit ännu större. Vi vet ännu inte hur det blir med ett skatteavdrag för löntagarna, men KD vill jämna ut skillnaderna mellan pensionärernas skatter och löntagarnas. Under 2014 slår den s k bromsen till i pensionssystemet och det innebär i praktiken mindre åt pensionärerna. Men dagens beslut jämnar ut detta för många av landets pensionärer.
 
http://www.dn.se/ekonomi/sankt-skatt-for-pensionarer-1/
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/miljarder-i-sankt-skatt-for-pensionarer_8477940.svd