Västtrafik höjer priset

Nu blir det en höjning av biljetter för vissa resande inom Västtrafik. Fler reser och så länge som man ökar passagerarna så att busse, tåget eller färjan blir fylld så tjänar ju Västtrafik på varje ny resenär. Men då det blir så många att man måste sätta in fler fordon så drar kostnaderna starkt iväg. Det är denna utveckling som vi ser just nu. Antalet resenärer ökar och då ökar också kostnaderna. I Regionfullmäktige har vi då haft en stor debatt om vem som ska betala de ökade kostnaderna. Ska de som åker stå för en högre andel eller ska skattekollektivet bära kostnaderna? Här har vi olika uppfattningar och allianspartierna anser att resenärerna måste ta en högre kostnad än vad de gör idag. 
En särskild grupp, pris- och sortimentsgruppen, ser över det framtida resandet och har lagt flera förslag till nya sätt att köpa kort. Idén om "personliga zoner" är intressant. För oss kristdemokrater är det glädjande att vi nu får stöd för idén om ett "flexi-kort". Det är ett nytt namn på det "20-dagarskort" som vi tidigare hade i Skaraborg. Idén var att man kunde använda kortet under 20 resdagar under en längre period. Det var då ett bättre alternativ för den som inte reser varje dag, jämfört med att köpa månadskort.
Socialdemokraterna gick till val på att införa en enhetstaxa. Ett av deras samverkande partier ansåg att taxan skulle vara 10 kronor oavsett reslängden. Ett sådant populistiskt förslag är bara trovärt om man lägger in mängder av miljoner med skattemedel. De pengarna finns inte och jag tror att de flesta resenärer är beredda att betala mer för en längre resa än för en kortare.
Kollektivtrafiken är viktig och blir säkert en valfråga igen. Att kunna hitta en lagom balans mellan vad skattebetalarna är beredda att subventionera och vad resenärerna är beredda att betala är svårt. Men den diskussionen måste vi ta.
Nu höjer Västtrafik taxorna och många är kritiska. Jag förstår det, men samtidigt så är det svårt att säga "jag vill resa men någon annan ska betala för det". Frågan lär återkomma.