Äntligen! Positivt besked om E20

I dag kommer ett efterlängtat besked. Alliansens fyra partiledare uttalar sig i GP om kommande satsningar på E20. En fråga som diskuterats under många år. Nu lovar regeringen, om den blir omvald, att göra en jättesatsning på huvudleden mellan Sveriges två största städer.
Jag har under årens lopp deltagit i debatter, skrivit artiklar och pratat med mängder av beslutsfattare. Den senaste tiden har diskussionerna varit höga eftersom Miljöpartiet satt sig på tvären. Eftersom de har ett mycket stort inflytande i Västra Götaland har det varit svår diskussioner. Nu står det klart att detta är ett vallöfte som de fyra allianspartierna står bakom. Samtidigt som det är ett stort samverkansprojekt mellan staten, regionen och kommuner. Det finns också andra intressenter med i "paketet".
I korthet innebär förslaget:
  • Det kan vara färdigt genom vårt län 2025.
  • Hela vägen är säker, dvs mötesseparerad.
  • Det handlar om många miljarder. Tidigare löften var 2,5 mdkr. Nu skjuter regeringen till ytterligare 4 och därutöver ska medfinansiering ske med 1,3 miljarder.
  • Nya sträckor är: Förbi Vårgårda, Vårgårda-Vara, Förbi Skara, Götene-Mariestad samt förbi Mariestad.

Förslaget innebär

  • Det kräver att regeringen väljs om
  • Miljöpartiet kan äventyra hela idén om de får starkare makt i kommuner, Västra Götaland och riksdagen.
  • Att många nya jobb skapas under byggtiden
  • Att Skaraborg är en stor vinnare eftersom vår förbindelse med både Stockholm och Göteborg blir bättre
  • Att både gods- och persontrafik gynnas
  • Men Västra Stambanan måste också byggas ut. Det är en kombination av väg och järnväg som är förutsättningen för att vi ska kunna ha kvar exportindustrin i Skaraborg.

Det är mycket glädjande att ett mångårigt slitsamt arbete nu får resultat. Vi är glada över att våra partikamrater i regering och regeringskansliet förstått behovet av en säker och utbyggd väg. Alliansens fyra partier har visat på god sammanhållning och tålmodigt drivit frågan. Nu är löftet inför nästa mandatperiod givet och vi vänder oss nu till väljarna för att få stöd i våra utvecklingstankar.