Besök på sjukhuset i Skövde

Dagen har ägnats åt studiebesök vid Skaraborgs Sjukhus Skövde. Jag säger fortfarande KSS men eftersom sjukhuset har ett nytt namn så är det bäst att säga rätt. Tillsammans med Dan Hovskär och Eva-Lott Gram har vi idag besökt den psykiatriska vårdmottagningen och senare det palliativa teamet. Inom vårt parti har vi varit mycket engagerade i frågor kring psykiatrin. Det är många som kämpar politiskt för den somatiska vården (självfallet gör vi det också) men vi känner oss ibland ensamma i vår kamp för att skapa bättre förutsättningar för psykiatrin. Men vi har det som en hjärtefråga och fortsätter vår kamp för bättre villkor. Det är också så med frågorna kring den palliativa vården. Vi har debatterat och skrivit artiklar och på många sätt medverkat till att utveckla vården i livets slutskede. Dagens besök vid sjukhuset i Skövde gav oss värdefulla insikter. Vi gillar att vara ute i verkligheten.
Vi tre som är med på bilden är också kristdemokraternas toppkandidater i Skaraborg. Vi arbetar nu för att få väljarnas förtroende. Valet sker 14 september,