Glädjande att fler får jobb

Det ser ut att vara en förbättring på gång i Sverige då det handlar om jobb. Siffrorna från Arbetsförmedlíngen visar på en förbättring. Jämfört med förra året vid denna tid så är det i Skövde 300 fler som har jobb. om man jämför arbetssökande i procent av den registerbaserade arbetskaraften i Skövde så var den 8,9 procent 2013 men har sjunkit till 7,9 procent nu.
I vårt län är det Öckerö som har lägst arbetslöshet (3,2 %) och Trollhättan är hårdast drabbat (14,3%).
Om man tar del av myndighetens prognos så är det försiktiga skrivningar, men ändå andas optimism inför framtiden.
Jämför man med andra länder i Europa så är de svenska siffrorna bättre än på många andra ställen, men samtidigt tycker vi att våra siffror är för höga.
Av prognosen framgår också ett annat problem, nämligen att många företag har svårt att rekrytera. Det är helt enkelt brist inom vissa yrken. Även om det finns arbetslösa så är de inte kompetenta för det lediga jobbet. Missmatch kallar en del detta och är ett av våra stora problem. Det är glädjande att regeringen håller fast vid sina planer på sänkning av arbetsgivaravgiften för ungdomar. Det gör att det är enklare för en arbetsgivare att rekrytera en ung person. Kristdemokraterna har drivit denna fråga i många år och kallat det för en U-skattesedel, alltså en specialanpassning för ungdomar. Då är det lättare att få sitt första jobb. Inga unga människor ska behöva gå arbetslösa. Den stora skillnaden mellan regeringens ungdomsarbetslinje och socialdemokraterna är att alliansen skapar riktiga jobb, medan S vill ha "praktikplatser".