Kan själv!

De flesta föräldrar har hört sina barn säga: Kan själv! Men vi kristdemokrater vill vända på detta och säga att föräldrarna kan själva! Självklart ska de fatta beslut i sådana frågor som rör deras egen situation. Politisk klåfingrighet är det när politiker sätter gränser och ramar för familjen som inte politiken har med att göra. Nu kliver Göran Hägglund fram och menar att Folkpartiets krav (de kallar ju sig själva för liberaler och vill stå för frihet) inte alls är någon frihet för föräldrarna utan snarare ett politiskt direktiv. FP menar väl i sin iver att driva jämställdhet men att tvinga pappan att ta ut tre av föräldraledighetens månader är egentligen en begränsning av familjens valfrihet. Vem av föräldrarna som ska vara hemma med barnen är ett beslut som föräldrarna själva ska fatta, inte politiker. Det ska vara köksbordets demokrati som ska avgöra detta och inte lagstiftarna i riksdagen. Nu är det känsligt att ett av alliansens partier tar avstånd från ett allianspartis politik, men i detta fall gör Hägglund helt rätt. Folkpartiet får gärna driva vilka frågor de vill, men då något går stick i stäv med Kristdemokraternas grundbult om frihet för föräldrar måste vi reagera.
Vi kräver att föräldrarna själva ska få bestämma vem som ska vara hemma och använda sina föräldradagar. Den friheten tror vi att föräldrarna själva är bäst på att hantera.