Kommer Skövde att gynnas med de nya försvarspengarna?

Skövde Garnison är en av de stora miltitära verksamheterna i Sverige. Det finns en lång tradition i våra trakter att bedriva försvarsverksamhet och många har gjort "lumpen" här. Sedan Försvarsmakten enbart började med anställda soldater har den kommunala planeringen påverkats på ett helt nytt sätt. Soldaterna har ofta partners som också behöver arbete, de har barn som behöver förskola och skola och nya krav ställs på både bostäder och fritidsutbud. Det försvarsmaktsråd som bildats i Skövde har fått nationell uppmärksamhet. För några år sedan var det väldigt osäkert kring utvecklingen av verksamheterna både i Skövde och Karlsborg, men allt tyder nu på fortsatta satsningar. I veckan gick alliansens partiledare ut med besked om stora satsningar på försvaret de kommande åren. Samtidigt så finns det "gamla" beslut som talar om sparkrav. Just nu finns dessa två processer parallellt. Får regeringen vara kvar har de förpliktigat sig till ökningar i storleksordningen 5,5 miljarder de kommande tio åren. Ännu vet ingen om detta blir av. Först måste regeringen bli omvald, sedan kommer beslut om de nya pengarna och då vet vi om Skövde gynnas eller inte. Tyvärr så skakar vår omvärld och händelserna i Ukraina har skapat en ökad förståelse om vikten av satsningar på försvaret i Sverige. Tyvärr så verkar fred på jorden vara avlägset.