Nätverk för Regional Turism


Nätverket för Regional Turism har möts några dagar i Uppsala för att samtala om framtidsfrågor för besöksnäringen i Sverige. Vi bildade nätverket för 8 år sedan och dess har det blivit 16 träffar. Det finns i varje län en regional organisation som hanterar frågor kring turism, möten och besöksnäring. Under årens lopp har nätverkets stärkts och både chefstjänstemän och politiker har haft stor nytta av det. Under dagarna riktade bi också våra blickar mot Europa. Med från NECSTouR var Christina Nunez som berättade om sitt nätverk och hur det arbetar. Kent Johansson, tidigare regionråd i Västra Götaland men numera EU-parlamentariker delgav oss intressanta tankar från det europeiska arbetet.
Vi hade intressanta föreläsningar och samtal men raster och pauser har också stor betydelse. Denna gång var vi dels på det nybyggda SAS Radisson i Uppsala, ett stenkast från stationen, men också på Uppsala Konsert & Kongress. Det känns som att Uppsala och Uppland verkligen satsar på turismen och har många go´-bitar att erbjuda. Närheten till Stockholm är också en viktig faktor för områdets utveckling.
I en av fikapauserna dukades dessa "spett" fram Kreativt men framför allt mycket gott.
 
Ibland är det så att man mest minns bordssamtalen eller mingelsamtalen en tid efter konferenserna. Även om det är bra och intressanta föreläsare så berörs man på olika sätt. Vårt närverk syftar till att vi ska kunna lära oss av varandras goda exempel och bestämma oss för vissa utvecklingslinjer som vi arbetar för, alla tillsammans. Det är ett bra och spännande sätt att utveckla turismen tillsammans.