Oroväckande om personal i barnomsorgen

Vad var det vi sa? Situationen inom förskolan måste ändras. Barngrupperna är för stora och miljön är inte bra varken för barnen eller personalen. Kristdemokraterna har haft ett tydligt barnfokus i frågan och är stolta över att regeringen gått med på att skjuta till pengar så att antalet barn i grupperna i förskolan kan minskas. Men det har också funnits ett fokus på personalens arbetssituation. Facken har talat om detta länge och ny statistik från Försäkringskassan visar att ett stort samhällsproblem finns.
Försäkringskassans statistik visar tydligt att antalet fritidspedagoger och förskollärare som är sjukskrivna ökar kraftigt. Ökningen är tydlig att man i medias rubriker kallar detta för stor psykisk ohälsa.
Kristdemokraterna anser att valfrihet ska råda avseende barnomsorgsform, men att barn och föräldrar behöver tid tillsammans under barnets första levnadsår. Därför driver vi frågan om vårdnadsbidrag. Vi anser att det är en samhällsinsats, en ren investering, som görs då vi skapar goda miljöer för barnen. Där harmoni och trygghet råder, där stress minskas och att barn och vuxna får tid att göra saker tillsammans. Tid är en bristvara och därför är vi beredda att ge ett ekonomiskt stöd till den som väljer att vara hemma. Vi går till val på frågan om barn och ungdomars uppväxtvillkor och menar att familjepolitiken måste få komma i fokus.