Regeringen har visat god förmåga att leda landet

I september så kommer svenska folket att ta ställning till om regeringen klarat sitt uppdrag eller inte. Då svensken ser tillbaka på Sverige men också ger omvärlden en jämförande blick så har det lilla landet i norr klarat sig betydligt bättre än många andra länder.

  • Sverige har tillsammans med Nederländerna högst sysselsättningsgrad i EU.
  • Sverige har tillsammans med Österrike lägst långtidsarbetslöshet i EU.
  • Antalet sysselsatta är över 250 000 fler än 2006.
  • Utanförskapet har minskat med uppemot 200 000 personer sedan 2006.

Dessa fakta hämtade ur regeringens vårbudget är bara några av de fakta som gäller. (läs mer på www.regeringen.se).

Att Sverige ligger väl till beror till stora delar på att vi har en regering som tar ansvar. Man har hållt i pengarna, men ändå kunnat göra stora reformer. I praktiken får de flesta ut 13 månadslöner numera. Det kommer att märkas i plånboken om socialdemokraterna får ta över.

Besöksnäringens branschorganisation Visita genomför nu en kampanj som de kallar Dubbelstöten. De agerar inte partipolitiskt men menar att socialdemokraternas förslag kring arbetsgivaravgiften för unga och höjning av restaurangmomsen kommer att slå hårt mot unga svenskar.

Det bästa för Sverige är om de fyra allianspartierna får ett starkt väljarstöd och att en alliansregering får fortsätta sitt arbete med att förbättra Sverige. Vi har kommit en bit på väg men mycket återstår.