Skönt med en ledig dag

Den här våren har varit intensiv. Alla förberedelser inför valen har tagit utrymme och dessutom har jag varit engagerad i många andra uppdrag utöver politiken. Samtidigt känner jag det som en enorm förmån att få leva som förtroendevald även om det innebär långa dagar och mycket ansvar. Det är ett enormt privilegium att få förtroende av så många människor och därmed få makt att kunna påverka vardagen för enskilda personer.
Samtidigt så är det rätt skönt att också få ha en ledig dag. I går var en sådan dag då vi var i torpet och grejade i trädgården. Jag har en dröm om att anlägga ett stort grönsaksland men inser att under ett valår är det inte lämpligt. Men några små land vill vi gärna ha och i går hann vi med att så sommarens skörd. Jag älskar känslan att plocka sin egen sallad.
Att kunna odla sina egna grönsaker, kompostera och använda den egna jorden och att få följa utvecklingen av grödorna ger mig en stor tillfredsställelse. I mina politiska uppdrag har jag ett stort engagemang för det närodlade och kommer under maj att ägna tid åt arbetet kring att vi köper in svenska varor. Om inte vi som offentliga inköpare går före blir det svårt att uppmana konsumenterna att köpa svenskt. Samtidigt så ska vi balansera kraven på det närodlade med de regler för upphandling som gäller. Inte alltid en lätt balansgång.