Skövdes förbindelse med Jönköping stärks

Det är bra att det satsas på bättre förbindelser mellan Skövde och Jönköping. Många pendlar till högskolan och vi ser gärna en utvidgning av vårt arbetsmarknadsområde. Bra förbindelser med de större städerna i närheten av Skaraborg ger många möjlighet att bo attraktivt och arbeta någon annAnstans. Men då måste kommunikationerna vara bra.
http://www.skovdenyheter.se/artikel/74160/snabbare-resor-vantar