Vill inte ha Europas Förenta Stater

Detta debattinlägg är publicerat i Skaraborgs Allehanda 25 april - en månad kvar till Europaparlamentsvalet

Subsidiaritet är ett ord som vi kristdemokrater gillar. Svårt att uttala men när det tillämpas så ser det till att beslut fattas på rätt nivå. Det står för att alla beslut ska fattas på den mest ändamålsenliga nivån.  Det innebär att sådana beslut som familjen kan fatta ska inte tas av kommunen. Det kommunen kan fatta ska inte beslutas på nationell nivå. Men vissa frågor, som t ex gränsöverskridande brottslighet, kemikaliehantering, miljöfrågor, för att nämna några, lämpar sig bäst att lösa tillsammans med andra EU-länder.

När Europa ska välja de nya 766 parlamentarikerna i slutet av maj kommer de under sina fem år att kunna påverka mycket av utvecklingen i Europa. Därför gäller det att vi är noga med valet av vilka svenska representanter som ska finnas med i de viktiga gemensamma besluten. För oss kristdemokrater är samverkan viktig, men den får inte ske på bekostnad av de nationella besluten. Vi tar tydligt avstånd från överstatlighet och vill inte se något Europas Förenta Stater. Nationell självständighet är angeläget att värna, men samverkan som sker på frivillighet är eftersträvansvärt. Om subsidiaritetsprincipen får råda ser man till att besluten hamnar på rätt nivå.

Vi i Skaraborg är på många sätt beroende av marknaden i Europa. Vi är ett exportberoende land och stabilitet i vår omvärld är en förutsättning för att vi ska kunna bedriva handel. EU grundades av kristdemokrater och den bärande idén var att samverka med utbyte av gemenskap, affärer, utbildning och helt enkelt göra oss beroende av varandra för att trygga freden.  I juni kommer de nordiska länderna att manifestera 200 år av fred. Vi tar ibland freden för given, men omvärlden påminner oss dagligen om konfliktupptrappningar som råder. Därför är det angeläget att vi fortsätter att engagera oss i den europeiska gemenskapen och bygga en stark och solidarisk gemenskap. Fred är något som vi ständigt måste eftersträva att behålla.

Vi kristdemokrater ber om väljarnas förtroende att få vara med i Europaparlamentet och vi kommer att kämpa för att besluten ska fattas på den lägsta och mest ändamålsenliga nivån. Ibland är det koksbordets demokrati som ska råda, ibland ska kommunfullmäktige fatta besluten, men även Europaparlamentet spelar en viktig roll. Din röst spelar stor roll i det kommande EP-valet.

Conny Brännberg (KD)
Kandidat nr 15