World Art Day

Kulturfrågor måste också debatteras

Den 15 april firas för tredje året World Art Day. Under denna dag anordnas aktiviteter runt om i världen för att lyfta fram bild- och formkonsten och dess betydelse.

Word Art Day fyller en viktig funktion. Rent allmänt är det sällan som kulturens roll i samhället diskuteras. Detta trots att kultur, inte minst konst, tillför människor viktiga värden.

Möjligheten att få skapa och uttrycka sig samt ta del av andras skapande har stor betydelse för den personliga utvecklingen och för förståelsen av omvärlden. Kultur uppstår i mötet mellan människor. Det är sådana möten som gör att vi växer och utvecklas. De bidrar också till att bryta ned fördomar och stärka samhällsgemenskapen.

World Art Day ger oss anledning att reflektera över den roll som konsten har i våra liv. Knappast någon av oss formar våra hem utan färger, former, bilder och fotografier. Bild och form har stor betydelse för hur vi trivs i våra hem, men också för hur vi upplever våra offentliga miljöer. Därför är konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet viktiga och det är angeläget att vi satsar på konst i offentliga miljöer.

Det har redan börjat att komma in inbjudningar till debatter som ska äga rum under valrörelsen. Under tidigare valrörelser har antalet samtal och debatter kring konst och kultur varit begränsade. Därför vill jag gärna, på World Art Day, uppmana konst- och kulturintresserade och olika föreningar att bjuda in de politiska partierna till samtal och öppna diskussioner kring dessa frågor.

Conny Brännberg (KD)
Kulturintresserad regionpolitiker

Detta är en debattartikel skickad till media för att publiceras 15 april