Allemansrätten - något unikt att värna


Allemansrätten är något som vi ofta tar för självklar. Möjligheten att fritt få ströva runt i skog och mark är sedan urminnes tider en rättighet som ger oss tillgångar till naturvärden, vilka i sin tur berikar livet. Detta är något som vi ska värna och vara rädda om. Jag som gillar att plocka bär och svamp har haft många sköna skogsupplevelser under årens lopp. Under sommaren bor vi skogsnära och det ger många tillfällen till att leva nära skogen. Allemansrätten är en fri nyttighet dvs att jag behöver inte betala något för bär eller svamp som jag plockar. Det tycker jag är bra. Samtidigt har jag förståelse för de markägare som vill ta del av kommersiella verksamheter som utövas på deras mark. Att ett bärbolag ska kunna skörda bären på en annans mark utan att betala något för detta behöver ses över.
Den senaste tiden har jag mött flera personer som är oroade över tillgången på varg i vårt län. Detta blir en allt viktigare fråga. Det verkar som att flera vargar har etablerat sig i vårt län och flera gånger gått till attack mot får och kor. Många hundar reagerar också i skogen och denna fråga blir allt viktigare även för oss i Västra Götalandsregionen. Frihet till skog är eftersträvansvärt men på grund av vargen så avstår alltfler att ge sig ut i skogen. En svår fråga där intresse står mot intresse.
Nu har vi några höstveckor där vi kan njuta av vår allemansrätt i skogen.