Märkligt förslag från Socialdemokraterna

I dag kommer socialdemokraterna med ett förslag som handlar om ungdomar och jobb. Det är säkert välment men känns väldigt märkligt. De har stenhårt kritiserat alliansens subventioner avseende reducerad arbetsgivaravgift för unga. Den ska höjas om de kommer till makten. Likaså kommer de också att höja restaurangmomsen vilket också kommer att drabba ungdomar. Visitas kallar sin kampanj för "dubbelstöten" och menar att dessa båda höjningar har en direkt effekt; fler ungdomar mister sina jobb. De har i dag riktiga jobb. De är anställda och har lön. Detta har S kritiserat och menar att en höjning är befogad.
Så kommer de med sitt motdrag: Ungdomar ska in i vården. De vill satsa 2,8 miljarder på traine-jobb. Det är skattesubventionerade jobb inom äldre- och funktionshindersomsorgen och ska kunna handla om 20 000 ungdomar enligt socialdemokraternas förslag.
Först går de ut och kritiserar alliansen för att subventionerna jobb för unga och sedan blir deras förslag subventionerade jobb. Skillnaden mellan alliansens förslag och socialdemokraternas är väldigt stora.
Alliansens satsning har gett unga människor riktiga jobb. De är anställda som alla andra och behöver inte känna att de finns där som bidragsmottagare. Många av ungdomarna finns också inom serviceområden som bl a besöksnäringen som också stärker destinationers attraktivitet. Många unga arbetar inom hotell och restauranger och bidrar till möjligheterna att locka hit fler utländska besökare. Detta innebär också ökad moms till staten.
Socialdemokraterna vill alltså först skapa arbetslöshet för ungdomar som i dag har riktiga jobb och sedan ge dem bidrag för att kunna arbeta inom vårdsektorn. Pengar till handledning för personal verkar de ha glömt bort och troligtvis blir det få vårdgivare som kan ge bra trainee-möjligheter för outbildade ungdomar.
Men idén att få in fler ungdomar i vården är inte dålig, men finansieringen och idén om subvention måste betecknas som ett mycket märkligt motdrag till alliansens förmåga att ge ungdomar riktiga jobb.