Uppropet från Skövde

Så här ser uppropet ut som vi antog vid manifestationen i Skövde 2014-08-03.
 
Sprid det gärna och låt det inspirera fler att engagera sig:
 
 
 

Upprop

 

Riktat till utrikesminister Carl Bildt och Sveriges regering

Vid en manifestation i Skövde, 2014-08-03, har vi beslutat att uttala följande vädjan till Sveriges regering.

Den senaste tidens förföljelser av kristna i Irak och Syrien kan inte accepteras. Vi ser med stor oro på de övergrepp som sker och skapar stort lidande. Miljoner människor är på flykt och vi vädjar om stöd för fred och försoning.

Vi vädjar att Sverige agerar för

-         Omedelbar humanitär hjälp

-         Att Sverige agerar för att FN ska verka för fred i området

-         Att Sverige verkar för att en fristad skapas, gärna på Nineveslätten, där förföljda kristna kan få bo i fred och frihet.

 

Detta uttalande är antaget av flera hundra personer som deltagit i manifestation.