Valrörelsen i Skaraborg är nu igång

En båtturné på Göta kanal blev startskottet för Kristdemokraternas valrörelse i Skaraborg. På plats var Annika Eclund och Björn Rubenson som kandiderar till riksdagen. Conny Brännberg och Eva-Lott Gram har ambitionen att vara kvar som regionpolitiker. Morgan Forsberg och Emma Sjöberg är kandidater till Mariestads kommunfullmäktige. Genom att träda upp tillsammans vill vi markera att de tre politiska nivåerna - det kommunala, det regionala och det nationella- samspelar och att vi har en stark närhet till varandra i vårt parti. Genom att förlägga starten till Göta Kanalen pekar vi också på vikten av besöksnäringen och dess möjligheter att bli en framtidsbransch. Att kanalen lockar turister blev uppenbart då vi samtalade med besökare utmed kanalen,
Nedan är några glimtar från inledningen av vår valrörelse.