Attefall satsar rätt

Det ska vara enklare att bygga till. Att dessutom kunna bygga 25 kvm utan bygglov är väldigt bra. Nu börjar Stefan Attefall komma loss som bostadsminister. Sedan han blev uppringd av Reinfeldt har han satt igång mängder av olika utredningar för att komma tillrätta med bostadssituationen som vi upplever. Det är svårt att få bostäderna att räcka till i växande storstäder. Många byggare anser det för dyrt att bygga. Här har Stefan Attefall lagt ner ett jättejobb för att skapa bättre förutsättningar för byggandet. Snart kommer han med förslag även för denna typ av byggnation.
Det som nu är aktuellt är mindre byggnader. När Friggebo införde Friggeboden så var det en förenkling och dessa 10 kvm stugar/bodar har varit uppskattade. Men att nu kunna bygga Attefallare är väldigt bra. 25 kvm innebär att man kan ha en hyggligt stor gäststuga på tomten. Att dessutom kunna bygga till sitt ordinarie hus utan bygglov är också bra. Nu gäller det att få igång samtalen med grannarna så att detta blir positiva beslut.
Förslaget är bra och förhoppningsvis går det igenom.
Många anser att det är krångligt och besvärligt med alla regler som finns. Nu visar Stefan Attefall att det går att förenkla. Detta förslag går nog hem hos alla.
 
Läs mer i Aftonbladet.