Europa-tanken - beroende av varandra

 
När Europa låg i spillror efter andra världskriget var det kristdemokraterna som drev på föreningen av fiendeländer. Den europeiska gemenskapen byggde på tanken - aldrig mera krig. Om ett land har intressen i andra länder, särskilt om det handlar om ekonomiska investeringar, så kommer de att värna det man satsat. Ingen vill se en fabrik eller byggnad sönderbombad. Detta är fortfarande en av de bärande principerna kring den europeiska gemenskapen. Förra veckan var jag i Europaparlamentet och mötte bl a Elmar Brok, ordförande för parlamentets utrikesutskott. Han poängterade detta med gemenskapen över gränserna och vikten att detta får fortsätta. Däremot förespråkade han ingen utvidgning av Europa. Det handlar nu snarare om att få ihop de 28 medlemsländerna och att de samverkar. Ju mer av frihet mellan länderna, och då särskilt att man gör affärer med varandra, menade han är det som behöver stå i fokus. Öppenhet och frihet är viktiga ledord i detta samhällsbyggande. På kontinenten är kristdemokratin en stor rörelse, med många ledande politiker. Brok, som är tysk parlamentariker, tillhör EPP, den grupp där kristdemokraterna ingår. Genom att vara med i den största politiska grupperingen inom parlamentet ökar våra chanser att påverka väldigt mycket.
Men den bärande idén med samarbetet i Europa är gemenskap och respekt för varandra. Och fredstanken är fortfarande bärande princip. Aldrig mera krig känns som en viktig sak att engagera sig för.