Gåva från Odd Fellow på 100-årsdagen


Odd Fellow i Skövde, loge nr 58 Vestergyllen, har firat sitt 100-årsjubileum. Jag hade förmånen att få representera kommunen och delta i festligheterna. Ett högtidsmöte på logen inledde firandet och det var stor pompa och ståt. Logen hedrades med besök från storlogen och för mig som inte är van vid ordenslivet var det en intressant och berikande upplevelse. Sedan följde själva jubileumshögtiden i S:ta Helena Kyrka där bland annat gåvor överlämnades. Jag fick motta en gåva till Skövdeborna i form av fem hjärtstartare som placerats på publika platser utomhus i både centrum och de yttre stadsdelarna. En välkommen gåva för att skapa ett tryggare och säkrare Skövde. Vid högtiden i kyrkan medverkade Eva-Lotta Olsson med sånginslag som lyfte. Riktigt bra! Så roligt att hon regelbundet återvänder till hemstaden. Förra gången jag lyssnade till henne var på GöteborgsOperan. Sedan följde en bankett på hotell Billingen. Storsiren höll tal och påminde om att bildandet av logen i Skövde hade skett just i samma lokaler 100 år tidigare.
Jag fick chansen att hålla tal och tackade både för gåvan och de insatser som logen gör i "barmhärtighetens tjänst". Under årens lopp har de mycket aktivt medverkat till välgörenhet och sociala insatser i Skövde. Min bedömning efter att ha tillbringat en dag tillsammans med dem är att 100-åringen mår bra och ser fram emot fortsatta gärningar.